ตัวแทนเครือข่าย PEACE SURVEY นำเสนอผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อกระบวนการสันติภาพครั้งที่ 5

ตัวแทนเครือข่าย PEACE SURVEY นำเสนอผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อกระบวนการสันติภาพครั้งที่ 5

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนเครือข่าย PEACE SURVEY นำเสนอผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อกระบวนการสันติภาพครั้งที่ 5 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยเผยว่า สถานการณ์ 5 อับดับแรกที่ประชาชนคิดว่าเข้าข่ายการละเมิด #สิทธิมนุษยชน ได้แก่:

  1. ชาวบ้านถูกซ้อมทรมานระหว่างการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่รัฐ (ร้อยละ 53.4)
  2. ชาวบ้านเสียชีวิตจากการวางระเบิดของขบวนการ (ร้อยละ 37.2)
  3. ชาวบ้านถูกสุ่มตรวจค้นและถ่ายรูปที่ด่านตรวจโดยไม่ได้แจ้งเหตุผล (ร้อยละ 32.3)
  4. เจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน (ร้อยละ 29.7)
  5. การเรียกเก็บข้อมูลหรือภาพถ่ายเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล เช่น การจดทะเบียนซิมการ์ดและถ่ายรูปใบหน้าของเจ้าของโทรศัพท์ การบังคับเก็บ DNA เป็นต้น (ร้อยละ 20.4)

มูลนิธิผสานวัฒนธรรมเชื่อว่า การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะช่วยสร้างผลักดันให้กระบวนการสันติภาพประสบความสำเร็จและนำมาซึ่งความสงบสุขในชายแดนใต้อย่างแท้จริง