24 องค์กร เผย​ Peace Surway 7 มาตรการแก้ไฟใต้​ ​อ.ศรีฯ​ ชี้คีย์เวิรด​ 3 ตัวเลือก คือ​ ยาเสพติด ค้าของเถื่อน ผู้มีอิทธิพล

24 องค์กร เผย​ Peace Surway 7 มาตรการแก้ไฟใต้​ ​อ.ศรีฯ​ ชี้คีย์เวิรด​ 3 ตัวเลือก คือ​ ยาเสพติด ค้าของเถื่อน ผู้มีอิทธิพล

24 องค์กร เผย​ Peace Surway 7 มาตรการแก้ไฟใต้​ ​อ.ศรีฯ​ ชี้คีย์เวิรด​ 3 ตัวเลือก คือ​ ยาเสพติด ค้าของเถื่อน ผู้มีอิทธิพล

เครือข่ายวิชาการ 24 องค์กร เผยผลสำรวจสันติภาพชายแดนใต้พบว่าประชาชนชายแดนใต้มีความหวังและอยากเห็นความก้าวหน้าของการพูดคุยสันติภาพ แม้จะมองว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงและความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลดลง แต่ก็พร้อมหนุนกระบวนการสันติภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 29 กพ 63 เวลา 13.00 น ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายวิขาการ 24 องค์กร จัดแถลงผล “การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 5” โดยมี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ประธานคณะทำงานวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.มายือนิง อิสอ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณสมใจ ชูชาติ เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ อ.อับดุลการีม อัสมะแอ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี้ โดยมี ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้การต้อนรับ และมีบุคลากร นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมรับฟังครั้งนี้

http://www.chaidantai.com/?p=47525