ผลสำรวจสันติภาพชายแดนใต้ Peace Survey พบร้อยละ 72.8 รู้สึกสถานการณ์เหมือนเดิมและแย่ลง

ผลสำรวจสันติภาพชายแดนใต้ Peace Survey พบร้อยละ 72.8 รู้สึกสถานการณ์เหมือนเดิมและแย่ลง

ผลสำรวจสันติภาพชายแดนใต้ Peace Survey พบร้อยละ 72.8 รู้สึกสถานการณ์เหมือนเดิมและแย่ลง

มีเสียงตอบรับจากภาคประชาสังคม ประชาชน และนักวิชาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อการเข้าร่วมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพของขบวนการ BRN ที่มีการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพของบีอาร์เอ็น ที่จะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม ตรงกับผลสำรวจสันติภาพชายแดนใต้ หรือ Peace Survey ที่อยากเห็นความก้าวหน้าของการพูดคุยสันติภาพ แม้สถานการณ์จะลดลง แต่ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลดลงมากสุดในรอบ 4 ปี