ความเป็นมาของการพูดคุยสันติภาพครั้งใหม่ระหว่างรัฐไทย กับขบวนการ BRN ที่กัวลาลัมเปอร์

ความเป็นมาของการพูดคุยสันติภาพครั้งใหม่ระหว่างรัฐไทย กับขบวนการ BRN ที่กัวลาลัมเปอร์

สัมภาษณ์อาจารย์ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ถึงความเป็นมาของการพูดคุยสันติภาพครั้งใหม่ระหว่างรัฐไทย กับขบวนการ BRN ที่กัวลาลัมเปอร์ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เจาะลึกทิศทางและบทบาทใหม่ของฝ่ายไทย บทบาทของฝ่ายที่ 3 ที่ปรากฎบนโต๊ะเจรจาครั้งนี้ และหลายคำถาม-คำตอบต่อ BRN

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้