Side B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า... "เหตุการณ์รุนแรงลดลง"

Side B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า... "เหตุการณ์รุนแรงลดลง"

1 สัปดาห์ผ่านมา เหตุการณ์ถล่มป้อม ชรบ. ลำพะยา บอกอะไรบ้าง

. :: ชรบ. (ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน) เป็นเป้าโจมตีได้อย่างไร, ฝ่ายความมั่นคงบอกสถานการณ์รุนแรงน้อยลง แต่ทำไมงบไฟใต้ถึงเพิ่มขึ้นมหาศาล, และกระบวนการพูดคุยสันติสุขระหว่างฝ่ายรัฐไทยกับฝ่ายขบวนการที่หยุดชะงักไป มีผลอย่างไรต่อความปลอดภัยของประชาชน :: .

ค้นหาคำตอบในรายการ Side B อีกเสียงจากที่เขาบอกว่า... "เหตุการณ์รุนแรงลดลง..."