เส้นทางกฎหมายบังซาโมโร: ความหวังแห่งสันติภาพของผู้คน

เส้นทางกฎหมายบังซาโมโร: ความหวังแห่งสันติภาพของผู้คน โดย ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ คุณนวลน้อย ธรรมเสถียร ผู้สื่อข่าว FT Media วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.15– 16.30 น.