ทบทวนแนวทางการป้องกันและการปราบปรามความไม่สงบ(ปปส.)ในชายแดนใต้

COIN

โครงการห้องเรียนสันติภาพ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ โรงเรียนวิชาการเมือง ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
ได้จัดการบรรยายสาธารณะหัวข้อ "ทบทวนแนวทางการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ปปส.)ในชายแดนใต้" โดย ดร.พอล แชมเบอร์ส อาจารย์ประจำและที่ปรึกษาวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

เวลา 13.30 – 16.30 น. วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ อาคารเรือนพักรับรอง ม.อ.ปัตตานี

พอล แชมเบอร์ส เป็นนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกัน จบการศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยนอร์เธิร์นอิลลินอยส์เมื่อปี 2546 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำและที่ปรึกษาวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ใช้ชีวิตในฐานะนักวิจัยและอาจารย์ในเมืองไทยนานหลายปี เขายังเป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยในเยอรมนี 2 แห่ง คือ German Institute of Global Area Studies (GIGA) และ Peace Research Institute Frankfurt แชมเบอร์ยังทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการของวารสารทางวิชาการในบัญชี SCOPUS อย่าง Asian Affairs: An American Review ซึ่งกำลังจะตีพิมพ์ฉบับพิเศษว่าด้วยกรณีชายแดนใต้ของประเทศไทยเร็ว ๆ นี้ งานวิจัยของเขาส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือน-ทหาร การปฏิรูประบบงานความมั่นคง และกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หนึ่งในงานวิจัยที่เขากำลังร่วมดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการสันติภาพระหว่างกรณีอาเจะห์และชายแดนที่ของไทย (ปาตานี) โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น ส่วนหนังสือเล่มล่าสุดที่เขาร่วมเขียนและเป็นบรรณาธิการคือ Khaki Capital: The Political Economy of the Military in Southeast Asia (2018) (ทุนกากี: เศรษฐศาสตร์การเมืองของทหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)