เมื่อผู้หญิงออกแรงผลักดัน: บทบาทของกลุ่มผู้หญิงฯ

เมื่อผู้หญิงออกแรงผลักดัน: บทบาทของกลุ่มผู้หญิงฯ (20ม.ค.60) ชาเดีย มัรฮาบัน ที่ปรึกษาองค์กรคนกลางไร้พรมแดน แปลโดย ยาสมิน ซัตตาร์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์และการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยอิสตันบูล ประเทศตุรกี