เมื่อมุสลิมเผชิญความขัดแย้ง :คิดใคร่ครวญถึง‘หลักเจตนารมณ์แห่งชารีอะห์’ ในประสบการณ์ของมุสลิมตะวันตก

เมื่อมุสลิมเผชิญความขัดแย้ง :คิดใคร่ครวญถึง‘หลักเจตนารมณ์แห่งชารีอะห์’ ในประสบการณ์ของมุสลิมตะวันตก โดย ศ.ดร.ยาซิร อูดะฮฺ นำการอภิปราย โดย นายอันวาร์ กอมะ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น.