เมื่อทหารทำงานสันติภาพ: บทเรียนและประสบการณ์จากมินดาเนา

เมื่อทหารทำงานสันติภาพ: บทเรียนและประสบการณ์จากมินดาเนา โดย พันเอกดิ๊กสัน พี เฮอร์โมโซ นำการอภิปราย โดย รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชค หวันแก้ว วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 – 16.30