อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักข่าว Genpeace reporter for media facilitator ชายแดนใต้ / ปาตานี” รุ่นที่ 1