เวทีเสวนา กระเป๋าเป้และแว่นตา: การเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย

เวทีเสวนา กระเป๋าเป้และแว่นตา: การเดินทางของสันติภาพที่หลากหลาย วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี