เวทีสัมมนาวิชาการ พื้นทีการเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี

เวทีสัมมนาวิชาการ พื้นทีการเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี (23 พ.ค.60) การอภิปรายวิชาการ โดย ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว และ Dr.Ronnie Delsy ผู้อำนวยการ Nonviolent Peaceforce ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี