เสวนาสาธารณะจิบน้ำชาจับตาเจนีวา เกาะติดสถานการณ์ผู้หญิงในการรายงานสถานการณ์การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW)

เสวนาสาธารณะจิบน้ำชาจับตาเจนีวา เกาะติดสถานการณ์ผู้หญิงในการรายงานสถานการณ์การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW) วันที่ 5 กรกฎาคม 2560