นักการเมืองมลายูมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้: ตัวตน โอกาส และข้อท้าทาย

นักการเมืองมลายูมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้: ตัวตน โอกาส และข้อท้าทาย

Publication: นักการเมืองมลายูมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้: ตัวตน โอกาส และข้อท้าทาย

วารสาร:

  • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 เรื่อง ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย (Bridging the Inequality Gap and Nurturing Quality of Democracy)
  • วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2562

ปีที่พิมพ์:

  • 2562

ผู้เขียน:

  • อิมรอน ซาเหาะ
  • ยาสมิน ซัตตาร์

รายละเอียด:

เว็บที่เกี่ยวข้อง:

  • http://kpi.ac.th/knowledge/seminar/data/931

ดาวน์โหลดเอกสาร:

  • -