สถาบันสันติศึกษา ม.อ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2565

IPS

??สถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับป.โท ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่
https://gradmis.psu.ac.th/admission/

??ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2565
รายละเอียดคู่มือการรับสมัคร ประจำปี 2565:
https://bit.ly/3GZ1wf3
อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่
https://grad.psu.ac.th/.../prospective.../admission.html

**เรียนดีมีทุนสนับสนุน**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
งานบัณฑิตศึกษา สถาบันสันติศึกษา
☎074 28 9450 หรือ E-mail: kateruedee.bo@psu.ac.th

-------
Call for applicants to pursue a postgraduate degree in Master of Arts degree (M.A) in Conflict and Peace Studies for the academic year 2022.

??Apply online at https://gradmis.psu.ac.th/admission/

??The application deadline is 15 April 2022.

For a guide to the application process in 2022, click the link.
https://grad.psu.ac.th/.../prospective.../admission.html

For more information, call 074 28 9450 or email us at kateruedee.bo@psu.ac.th.