"พื้นที่ของสันติภาพ" รายงานประจำปี 2564-2565 สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ips cscd

พื้นที่แห่งการเรียนรู้...พื้นที่ของสันติภาพ

** รายงานประจำปี 2564-2565 สถาบันสันติศึกษา ม.อ. **

พบกับเรื่องราวการทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสันติศึกษา ผ่านกิจกรรม โครงการ และงานวิจัยมากมาย

** อ่านฉบับเต็มออนไลน์ได้ที่:**
https://link.psu.th/5Eyjd

** สแกน QR-code ในภาพ**

#พื้นที่ของสันติภาพ #สันติศึกษา #มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
👇
👇
ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Institute for Peace Studies : สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ CSCD - PSU Pattani