สถาบันสันติศึกษา เปิดรายวิชาเลือกเสรีสำหรับนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ips cscd

วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต ปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2/2566
.
● รายวิชา 950-301 ความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน (CONFLICTS AND PEACE IN ASEAN)
>> วิทยาเขตหาดใหญ่
>>>> Sec. 01 ทุกวันพุธ 17.00-19.50 น.
>>>> Sec. 02 ทุกวันพฤหัสบดี 17.00-19.50 น.
>> วิทยาเขตปัตตานี
>>>> Sec. 03 เรียนวันจันทร์ 14.00-16.50 น.
ลงชื่อแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเรียนสำหรับวิทยาเขตปัตตานี คลิ๊ก https://forms.gle/BqQJL4krLwHkmQzTA
.

.
=> รับนักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี
=> มีกิจกรรมทัศนศึกษา(ตามความสมัครใจ)
.
รายละเอียดเพิ่มเติม https://kyl.psu.th/rt6zS
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://line.me/ti/g/81ddT40E8_