เสียงประชาชนเลือกอนาคตชายแดนใต้ | ฟังเสียงประเทศไทย

Aj.Sri

สันติภาพ คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจดี กระจายอำนาจรวมถึงความยุติธรรม สิ่งเหล่านี้อาจเป็นภาพความหวังของใครหลาย ๆ คน แล้วอะไรที่จะทำให้ความฝันนั้นเดินหน้าสู่อนาคตในอีก 10 ข้างหน้า นี่คือโจทย์ที่รายการฟังเสียงประเทศไทย ออกเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกันที่พื้นที่ชายแดนใต้ ซึ่งมีข้อท้าทายจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันในพื้นที่ก็มีศักยภาพสูงในหลายด้าน ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่สมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ มีต้นทุนที่ตั้งเหมาะสมและสามารถพัฒนาสินค้าฮาลาล และที่สำคัญมีทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง แล้วอะไรเป็นโจทย์สำคัญของทิศทางกระบวนการพูดคุยสันติภาพ บรรยากาศทางการเมืองหลังจากนี้จะมีช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ในการการผลักดันเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อแก้โจทย์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร ชวนอ่านรายละเอียดและร่วมโหวตภาพฉากทัศน์อนาคตประเทศไทย (คลิกที่นี่) ทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างรอบด้าน ร่วมกันคิด ช่วยกันมองภาพอนาคตชายแดนใต้ ในปีอีก 10 ปีข้างหน้าที่ทุกคนอยากให้เป็น ในรายการฟังเสียงประเทศไทย ตอน ฟังเสียงประชาชนเลือกอนาคตชายแดนใต้ วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 256ุ6 เวลา 17.30 - 18.00 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

ที่มา Thai PBS