เลือกตั้ง 66 กำหนดอนาคตประเทศด้วยตัวเอง

Imron

14 พ.ค. 66 นี้ อย่าลืมไปเลือกตั้ง

เพราะการเลือกตั้งนั้นส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของพวกเราโดยตรง

ที่มา แลต๊ะแลใต้