เชิญชวนนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ลงทะเบียนรายวิชาความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน เทอม 2/2565

AJ.Sri fa

สถาบันสันติศึกษา ม.อ.หาดใหญ่ เปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีในภาคการศึกษาที่ 2/2565 สำหรับนักศึกษา ม.อ.ปัตตานีโดยเฉพาะ

 

ขอเชิญนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ลงทะเบียน(ข้ามวิทยาเขต)รายวิชาเลือกเสรี (3 หน่วยกิจ)

รายวิชาความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน (950-301) section 03

ภาคการศึกษาที่ 2/2565 เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 15.00-16.50 น.

และทุกวันอังคาร เวลา 15.00 - 15.50 น. ณ วิทยาเขตปัตตานี

สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี (รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น)

 

ร่วมสอนโดย อ.ฟารีดา ปันจอร์ และ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกอีกมากมาย

 

ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 27 พฤศจิกายน 2565 ที่เว็บไซต์ https://sis-hatyai6.psu.ac.th/Default.aspx โดยนักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนจะต้องกรอกข้อมูลโดยคลิ๊กที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCD22BSLHEWenEIZqsBE2bTFFdu1kGO4oXlkVc8kGXMwhr0Q/viewform?usp=pp_url หรือสแกน QR Code ก่อนเท่านั้น ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

 

สอบถามเพิ่มเติม สถานวิจัยความขัดแย้งฯ สถาบันสันติศึกษา โทร. 073 35 0433, 086-4981667 E-Mail: imron.s@psu.ac.th