เสวนาออนไลน์สาธารณะ เรื่อง "การพูดคุยสันติภาพกับความท้าทายของกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ"

EU

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ชุมชนศรัทธา และ Minority Rights Group International ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนในวงเสวนาออนไลน์สาธารณะ เรื่อง "การพูดคุยสันติภาพกับความท้าทายของกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะ"

สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (EU)

รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่