เชิญชวนนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ลงทะเบียนรายวิชาความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน เทอม 1/2565

IPS – CSCD

ข่าวดี!!! สำหรับนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

สถาบันสันติศึกษา เปิดสอนรายวิชาเลือกเสรีในภาคการศึกษาที่ 1/2565 สำหรับนักศึกษา ม.อ.ปัตตานีโดยเฉพาะ

รายวิชาความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน (950-301) section 03 จำนวน 3 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ทุกคณะ ทุกชั้นปี จำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น

เรียนทุกวันอังคาร เวลา 13.00 - 15.50 น. ณ วิทยาเขตปัตตานี (เรียนผ่านระบบออนไลน์หรือหากมีการในเรียนในห้องเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ร่วมสอนโดย อ.ฟารีดา ปันจอร์ และ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

มาร่วมเรียนรู้ความจริงกับหลากหลายเรื่องราวที่นักศึกษาไม่เคยรู้ ผ่านการบอกเล่าและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก

ลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 เว็บไซต์ https://sis-hatyai6.psu.ac.th/Default.aspx โดยนักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนจะต้องกรอกข้อมูลที่ https://forms.gle/Bd5ysCZyK3QK8t387 หรือสแกน QR Code ก่อนเท่านั้น ซึ่งสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2565

สอบถามเพิ่มเติม สถานวิจัยความขัดแย้งฯ สถาบันสันติศึกษา โทร. 073 35 0433, 086-4981667