วิดีโอบันทึกกิจกรรมบรรยาย "The Challenges of Peace and Conflict Situation in Thailand and Southeast Asia" โดย Professor John Paul Lederach

IPS – CSCD

ขอเชิญรับชมวิดีโอบันทึกกิจกรรม Virtual U.S. Speaker Program ภายใต้โครงการ IPS Special Lecture Series on Peace and Conflict Issues หัวข้อ "The Challenges of Peace and Conflict Situation in Thailand and Southeast Asia" เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 65 ระหว่างเวลา 20.00 – 21.30 น.

โดย Professor John Paul Lederach จาก Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame นักปฏิบัติและนักวิชาการคนสำคัญระดับโลกด้านการสร้างสันติภาพ (Peacebuilding) และการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง (Conflict Transformation)

รับชมได้ที่

Full Version - https://www.youtube.com/watch?v=8dK9y85OqlU

Thai Version - https://www.youtube.com/watch?v=8vQtSnErfiQ