บรรยายวิชาการ "ความรุนแรง ความทรงจำ และการเรียกร้องความยุติธรรมผ่านพื้นที่พิพิธภัณฑ์กรณี 6 ตุลา"