ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "Peacebuilding and Mediation"

Prof

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจในกระบวนการสร้างสันติภาพ/การพูดคุยเจรจาสันติภาพ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนกับ
Professor Isak Svensson นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชา Peace and Conflict Research, Uppsala University ประเทศ Sweden
หัวข้อ "Peacebuilding and Mediation"
(มีการสรุปความเป็นภาษาไทยให้เป็นระยะๆ)

??วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 – 18.00 น.
ผ่านทาง Zoom Application
Meeting ID: 639 7331 5937
Passcode: 677273

และ Live ผ่านเพจ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/GXF4NczbySpahuWw7
☎ 074 28 9450

*️⃣*️⃣*️⃣
และหลังจากนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ท่านสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมการบรรยายพิเศษอีก 6 ครั้ง จากนักวิชาการชาวต่างประเทศที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานและการทำวิจัยในแง่มุมต่างๆ
ที่เกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งและสันติภาพ ในโครงการ Special Lectures on Peace and Conflict Issues ของสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทางเพจ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ CSCD - PSU Pattani 

 

รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่