ห้องเรียนสันติภาพ เสวนาเครือข่ายวิชาการออนไลน์ “โควิด-19 กับชีวิตผู้คนที่ชายแดนใต้และเมียนมาร์”

covid-19

ห้องเรียนสันติภาพ เสวนาเครือข่ายวิชาการออนไลน์  “โควิด-19 กับชีวิตผู้คนที่ชายแดนใต้และเมียนมาร์”

C-19

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์, ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ อาจารย์ ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล และ อาจารย์รุสนันท์ เจ๊ะโซ๊ะ

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ฟารีดา ปันจอร์

รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่