ผลการสำรวจความเห็นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 7

Aj.Sri

ติดตามรับฟังรายการ : มุ่งสู่ประชาธิปไตย ไปกับสถาบันพระปกเกล้า วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566
รับฟังการสัมภาษณ์...ประเด็น : ผลการสำรวจความเห็นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 7
โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

รับชมหรับฟังย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่

 

ติดตามรับฟังได้ทาง
สถานีวิทยุ FM 87.5 MHz และ 14 เครือข่ายภูมิภาค
สถานีวิทยุ AM 1071 KHz
ทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ http://tpchannel.org
ทาง Facebook แฟนเพจ : วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
ทาง Youtube : TPchannel podcast และ KPI Channel
ทาง Mobile Application : TPchannel
(โดยสามารถดาวน์โหลด App TPchannel ฟรี ได้ที่ App Store สำหรับระบบ iOS และที่ Play Store สำหรับระบบ Android)
และทางวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 เครือข่ายทั่วประเทศ
ทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz
ทางวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดออนไลน์ https://www.chorsaard.or.th/
ทาง Facebook แฟนเพจ : สมาคมสื่อช่อสะอาด
(โดยสามารถดาวน์โหลด App ฟังเพลิน ฟรี ได้ที่ App Store สำหรับระบบ iOS และที่ Play Store สำหรับระบบ Android)