ขอเชิญนศ.ม.อ.ปัตตานีลงเรียนรายวิชาความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน

fareeda

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ภายใต้สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิทยาเขตปัตตานี ในภาคการศึกษาที่ 2/2564
รายวิชาความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน: Conflicts and Peace in ASEAN (950-301) ตอน 01 (โดยปกติจะเปิดสอนเฉพาะที่วิทยาเขตหาดใหญ่เท่านั้น)
เรียนทุกวันอังคาร เวลา 13.00 - 17.50 น. 
----
สอนโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ อ.ฟารีดา ปันจอร์
มาร่วมเรียนรู้ความจริงกับรายวิชา และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน
รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน เท่านั้น (สำหรับนักศึกษาป.ตรีทุกชั้นปี)❗️❗️❗️
?ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. - 5 ธ.ค. 2564?
https://sis.pn.psu.ac.th
สอบถามเพิ่มเติม สถานวิจัยความขัดแย้งฯ โทร. 073 35 0433