??? ข่าวดีสำหรับนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี!!!

freedom

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ภายใต้สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิทยาเขตปัตตานี ในภาคการศึกษาที่ 1/2564

รายวิชาความขัดแย้งและสันติภาพในอาเซียน: Conflicts and Peace in ASEAN (950-301) ตอน 01 (โดยปกติจะเปิดสอนเฉพาะที่วิทยาเขตหาดใหญ่เท่านั้น)

เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 15.00 - 17.00 น. และวันอังคาร เวลา 15.00 - 16.00 น.

----

สอนโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และ อ.ฟารีดา ปันจอร์

มาร่วมเรียนรู้ความจริงกับรายวิชา และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน

❗️❗️❗️รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน เท่านั้น (สำหรับนักศึกษาป.ตรีทุกชั้นปี)❗️❗️❗️

?ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 -27 มิถุนายน 2564?

https://sis.pn.psu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม สถานวิจัยความขัดแย้งฯ โทร. 073 35 0433