เสวนาออนไลน์ระดมนักวิชาการนานาชาติมาร่วมประเมินสถานะของกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี

AJ.Sri

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) เข้าร่วมเป็นวิทยากรในวงเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ "Southern Thailand: Prospect for Peace for the Forgotten Conflict" (ภาคใต้ของไทย: โอกาสสันติภาพในความขัดแย้งที่ถูกลืม) ซึ่งเป็นวงที่ระดมนักวิชาการนานาชาติมาร่วมประเมินสถานะของกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานีในปัจจุบัน โดยวิทยากรท่านอื่นๆ ประกอบไปด้วย ศ.ดร.ดันแคน แมคคาร์โก, ศ.ดร.กามารุลนีซาม อับดุลเลาะห์ และคุณรุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช ร่วมจัดโดย Bait al-Amanah, Nahel Endowment for Peace และ People’s College (วิทยาลัยประชาชาชน) 

รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง คลิ๊ก Southern Thailand peace talks have led nowhere, say experts