เสวนาวิชาการ “อิสลาม การเมือง และประชาธิปไตย: ประสบการณ์และข้อท้าทายจากการเมืองตุรกี”

ปชต. ตุรกี

วงเสวนาวิชาการ(ออนไลน์)ว่าด้วยเรื่อง “อิสลาม การเมือง และประชาธิปไตย: ประสบการณ์และข้อท้าทายจากการเมืองตุรกี” ผ่านทางแฟนเพจ ศูนย์ศึกษาตุรกี Turkish Studies Center (คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี) วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

 

วิทยากรโดย

  • ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และรองผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี
  • ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาตุรกี รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาหลักสูตร และอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • อ.อับดุลเอาว์วัล สิดิ โครงการมะดีนะตุสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ดำเนินรายการโดย

  • นายอิมรอน ซาเหาะ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก https://fb.watch/1wxiXdRV6-/