พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยกับแนวคิดอิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพ

การประชุมวิชาการระดับชาติ วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3

Publication: พรรคการเมืองมุสลิมในประเทศไทยกับแนวคิดอิสลามคือศาสนาแห่งสันติภาพ

วารสาร:

  • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ: วันสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 "ศาสนากับสันติภาพ"
  • วันที่ 21 กันยายน 2561

ปีที่พิมพ์:

  • 2561

ผู้เขียน:

  • อิมรอน ซาเหาะ

รายละเอียด:

  • -

เว็บที่เกี่ยวข้อง:

  • -

ดาวน์โหลดเอกสาร:

  • -